PTX膨胀辊和皮带套

膨胀辊和高性能皮带套减少了时间和精力。套管由多种材料制成,适用于各种工作,包括:

 • 划痕
 • 焊点
 • 氧化涂层
扩张辊
 • 尺寸:3-1/2" x 4"
 • 与砂带,羊毛和毛毡袖子一起使用

锆研磨带套
 • 沙砾:40 60 80 120 150 180
 • 尺寸:3-1/2" x 4"
 • 10个/包
PTX陶瓷研磨带套
 • 坚韧:40 60 80
 • 尺寸:3-1/2" x 4"
 • 10个/包

PTX起绒-无纺布袖子
 • 粒度:从粗到超细(80-400粒度当量)
 • 尺寸:3-1/2" x 4"
 • 4 /包
PTX“TZ”金字塔袖
 • 沙砾:A65/280沙砾到A06/2000沙砾
 • 尺寸:3-1/2" x 4"
 • 10个/包